روغن موتور مناسب پراید

روغن موتور مناسب پراید

روغن موتور مناسب خودرو پراید صبا،نسیم، ۱۴۱،۱۳۲

مشخصات موتور پراید
شرکت خودروسازی سایپا      کارخانه سازنه پراید
انژکتوری         مدل پراید
چهار زمینه بنزینی     نوع موتور پراید
بنزین، گاز طبیعی    نوع سوخت پراید
۱۳۲۳ سی سی   حجم موتور پراید
۴ سیلندر خطی   تعداد سیلندر پراید
تعداد سوپاپ پراید
    سیستم سوخت
    استاندارد آلایندگی پراید
روغن موتور مناسب پراید
API SG

API SJ

API SL

سطح کیفیت روغن موتورتوصیه شده پراید
SAE 20W-50ویسکوزیته روغن موتور توصیه شده پراید

روغن موتور مناسب پراید

کیفیت روغن توصیه شده بر اساس استاندارد خودرو سازی اروپا
معدنینوع روغن پایه روغن موتور  پراید
۳٫۵ Litحجم روغن موتور   با  تعویض فیلتر پراید
روغن موتور مناسب پراید
روغن ترمز مناسب پراید.
DOT-3 نوع روغن ترمز پراید
دوره تعویض روغن ترمز پراید
حجم روغن ترمز پراید
نوع ترمز پیشنهادی پراید
روغن ترمزهای مناسب پراید.

روغن موتور مناسب پراید

 

ضدیخ مناسب پراید
ضدیخ پیشنهادی پراید

 

۵ لیترحجم ضدیخ یا مایع خنک کننده پراید
ضدیخ مناسب پراید
روغن دنده  (واسکازین) پراید
API GL-4

API GL-5

SAE 75W-80 با حجم ۲٫۵ لیتر مخصوص پراید با گیربکس دستی

روغن دنده مخصوص گیربکس اتوماتیک پراید ATF DEXRON II

برابر با ۵٫۳ لیتر

سطح کیفیت روغن گیربکس (روغن دنده) و هیدرولیک فرمان پراید
روغن موتور مناسب پراید
حجم روغن دنده (روغن گیربکس) پراید
روغن دنده های پیشنهادی پراید

 

 

روغن هیدرولیک فرمان پراید
DEXRON II

PSF II

 روغن هیدرولیک (فرمان) پراید
روغن هیدرولیک مناسب پراید

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری نمایید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور پراید,روغن موتور,روغن موتور مناسب, روغن پراید

فهرست