روغن موتور مناسب دنا

روغن موتور مناسب دنا

در این مبحث روغن موتور و سایر روان کننده های مناسب خودرو دنا معرفی می گردند.

موتور دنا از نوع EF7 و مدل NA با حجم ۱۶۴۶ سی سی می باشد .برای کسب  اطلاعات بیشتر راجع به خودرو دنا و روغن موتور دنا جدول زیر را مطالعه کنید:

 

شخصات  فنی دنا
نوع موتور    دنا EF7
تعداد سیلندر   دنا۴ سیلندر خطی مستقیم
تعداد سوپاپ   دنا ۱۶ سوپاپ
حجم موتور    دنا۱۶۴۶ سی سی
مشخصات روغن موتور توصیه شده   دنا
سطح کیفیت روغن موتور   دنا  نیمه سینتتیکAPI SN

API SM نیمه سنتتیک

ویسکوزیته روغن موتور   دنابرای مناطق و هوای خیلی سرد روغن موتور با ویسکوزیته ۵W-40 استفاده شود.

برای مناطق معتدل و مناطق گرم از روغن موتور با ویسکوزیته ۱۰W-40 استفاده گردد.

ظرفیت(حجم) روغن موتور   دنا۵٫۵ لیتر با تعویض فیلتر و ۵ لیتر بدون تعویض فیلتر
روغن موتورهای مناسب   دنا
روغن دنده مناسب  دنا
نوع گیربکس   دنا ۵ دنده + دنده عقب BE
 محور محرک   دنا محور جلو
کیفیت روغن دنده   دنا  API GL-5, SAE 75W-80
حجم روغن دنده دستی (روغن گیربکس) دنا۱٫۹لیتر
روغن دنده های مناسب دنا  با گیربکس دستی

روغن موتور مناسب دنا

کیفیت روغن دنده دنا با گیربکس اتوماتیک
حجم روغن دنده (واسکازین) دنا
روغن دنده های(واسکازین) مناسب  دنا با گیربکس اتوماتیک
روغن ترمز  دنا
سطح کیفی روغن ترمز  دناDOT-4 وبرابر .۶ لیتر یا DOT-3
روغن ترمزهای مناسب  دنا
روغن هیدرولیک فرمان دنا از نوع  DEXRON IIبوده و در هر ۳۰۰۰۰مایل بایستی تعویض شود .
مایع خنک کننده(ضدیخ)   دنا
حجم مایع خنک کننده  دنابرابر ۵٫۳لیتر
ضد یخ مناسب   دناضدیخ  با ترکیب ۵۰ درصد
روغن هیدرولیک فرمان دنا
 

حجم روغن هیدرولیک فرمان دنا

در هر بار تعویض روغن موتور دنا، فیلتر روغن نیز تعویض شود.

کیلومتر تعویض روغن موتور در شرایط معمولی برای دنا ۸۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر توصیه می شود .

نوع فیلتر روغن دنا از نوع کاتریجی است.

محلول خنک کننده را هر ۲ سال یکبار به طور کامل تعویض نمایید.

ترکیب ضدیخ و آب رادیاتور بایستی ۵۰ -۵۰ باشد .

روغن موتور مناسب دنا روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

روغن موتور مناسب دنا,روغن موتور,دنا,روغن موتور دنا

فهرست