روغن موتور نیسان ماکسیما ۳۰۰۰ سی سی

روغن موتور نیسان ماکسیما ۳۰۰۰ سی سی

نیسان ماکسیما با دو موتور ۳۰۰۰ سی سی (مونتاژ پارس خودرو ) و موتور ۳۵۰۰ سی سی وارداتی به بازار عرضه شده است در جدول ذیل مشخصات روان کننده های نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی عرضه شده است

مشخصات فنی  نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
VQ30DEنوع موتور نیسان ماکسیما
۶سیلندرخورجینی V شکل با میل بادامک دوبلهتعداد سیلندر نیسان ماکسیما
۲۴تعداد سوپاپ نیسان ماکسیما
۲۹۸۸ سی سی (۳٫۰ L)حجم موتور  نیسان ماکسیما
مشخصات روغن موتور مناسب  نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
API SN (تمام سینتتیک)

API SM

سطح کیفیت روغن موتورنیسان ماکسیما
 SAE 5W-30 برای مناطق سرد و معتدل

 

SAE 5W40 برای مناطق کرمسیری

 

SAE 10W40 (نیمه سینتتیک) در مناطق گرم و تابستان

 

SAE 20W50 (نیمه سینتتیک) در مناطق خیلی گرم و گرمای بیش از ۴۵ درجه

ویسکوزیته روغن موتور نیسان ماکسیما

روغن موتور نیسان ماکسیما ۳۰۰۰ سی سی

۴ لیتر با تعویض فیلتر روغن

۳٫۷ لیتر بدون تعویض فیلتر روغن

۴٫۷ لیتر تخلیه کامل موتور  و هنگام تعمیر موتور

ظرفیت(حجم) روغن موتور  نیسان ماکسیما
روغن موتورهای مناسب  نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
روغن دنده  نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
اتومات ۴سرعته ومعمولی ۵سرعته باضافه یک دنده عقبنوع گیربکس  نیسان ماکسیما
محور محرک  نیسان ماکسیما
۷۵W-90GL-5 برای دنده دستی

هنگام تعویض روغن دنده ۴٫۴ لیتر

هنگام تعمیر گیربکس و تخلیه کامل ۴٫۷ لیتر

کیفیت روغن دنده  نیسان ماکسیما دنده دستی موتور ۳۰۰۰ سی سی
روغن دنده اتوماتیک با مشخصه ATF D

ظرفیت روغن دنده اتوماتیک ۹٫۴ لیتر

کیفیت روغن دنده  نیسان ماکسیما دنده اتوماتیک موتور ۳۰۰۰ سی سی
روغن دنده های مناسب   نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی

روغن موتور نیسان ماکسیما ۳۰۰۰ سی سی

روغن ترمز  نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
DOT-4 یا DOT-3سطح کیفی روغن ترمز   نیسان ماکسیما
۱۰۰۰ سی سی تا ۱۳۰۰ سی سی حجم مایع ترمز نیسان ماکسیما
روغن ترمزهای مناسب   نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
 
 
 
 
مایع خنک کننده(ضدیخ)   نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
۷٫۷ لیتر با پایه اتیلن گلیکول

و ظرفیت مخزن ذخیره مایع رادیاتور ۰٫۷ لیتر

حجم مایع خنک کننده  نیسان ماکسیما
ضد یخ مناسب   نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
روغن هیدرولیک فرمان نیسان ماکسیما موتور ۳۰۰۰ سی سی
ATF Dexron  III با ظرفیت ۱ لیترحجم روغن هیدرولیک فرمان نیسان ماکسیما

روغن موتور نیسان ماکسیما ۳۰۰۰ سی سی

روغن موتور نیسان ماکسیما بین ۷۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن دنده اتوماتیک نیسان ماکیسما در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

مایع خنک کننده نیسان ماکسیما در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

مایع ترمز نیسان ماکسیما در هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد

روغن موتور اصل را از سایت چراغ برق بخواهید تمام قطعات و لوازم خودروها را از سایت چراغ برق خریداری کنید.

جهت مشاوره و خرید محصولات کلیک کنید

روغن موتور نیسان ماکسیما ۳۰۰۰ سی سی,روغن موتور,روغن موتور نیسان,نیسان ماکسیما ,چراغ برق

فهرست